Kıbrıs’ta 1924 yıllarında kurulan ve Türk müziği çalışmaları yapan ilk kuruluşlarımızdan biri Darül-Elhan’dır. Kıbrıs’ta ilk kez kurulan ve bir konservatuar anlamına gelen Darül-Elhan 1953 yılından sonra yerini buradan ayrılan topluluklara bırakmıştır. Bu faaliyetler günümüze kadar birçok kuruluş, topluluk ve kişiler tarafından yürütülmüştür. 1980’li yıllara gelindiğinde ilk resmi çalışmalar Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Türk Müziği Korosu adı altında yapılmıştır. Topluluk, 1985 yılının Mart ayında Şef Ulus Yeşilada yönetiminde çalışmalara başlar ve ilk konserini gerçekleştirir. Aynı yılın Haziran ayında, Bakanlar Kurulu kararıyla “Devlet Türk Müziği Korosu” ünvanıyla Kültür Dairesi Müdürlüğüne bağlı bir birim olarak yasal statüye kavuşturulur. 1993 yılından itibaren Şef Aydın Hikmet ve Şef Özkan Pastırmacıoğlu ile birlikte çalışmalarına devam eder. 1996’dan 2007 yılına kadar Şef Aydın Hikmet ile çalışan topluluk 2008 yılından sonra Şef Tuncay Langal yönetiminde çalışmalarını sürdürmeye başlamıştır. Halen Bayındırlık Çevre ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürlüğü'nün bir birimi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Devlet Türk Müziği Topluluğu, Kıbrıs kültürünün bir parçası olan Türk Müziğini gelecek kuşaklara önemiyle paralel biçimde aktarmak; aslına uygun biçimiyle en üst düzeyde icra etmek, geliştirmek, tanıtmak, yaymak ve yaşatmak, plak, bank, kaset ve benzeri çeşitli yayımlar yapmak, araştırma ve incelemeler yapmak, yurtiçinde ve yurtdışında üst düzeyde icra ve temsil etmek amaçlarıyla kurulmuştur.

Sanatçıları amatör statüde gönüllü kişilerden oluşmaktadır, yıllara göre değişiklik gösteren eleman sayısı temel kadrosunu koruyarak küçük grup icrasını temel alan anlayışı sürdürmektedir. Bu çerçevede zaman zaman sadece enstrümantal müzik ya da küçük çalgı grubu eşliğinde solist konseri gibi çalışmaları gerçekleştirmektedir. Düzenli olarak verilen periyodik konserlerde ise topluluğun tamamı sahne almakta, zaman zaman Kıbrıs’ın tarihi sanat ve konser mekânlarında konserler düzenlenmektedir.

Türk müziğinin klasik repertuarına ek olarak yerel bestekârların eserlerinden oluşan repertuarıyla verdiği konserlerin yanı sıra, kurulduğu tarihten beri birçok televizyon kurumunda tv ve radyo programları yapan topluluk, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde çok sayıda hayır kurumu ve derneklerde konserler vermekte; yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen çeşitli uluslararası festivallerde, kongrelerde ve sempozyumlarda faaliyetlerini sergilemektedir.