KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

BAYINDIRLIK ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI

KÜLTÜR DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Kültür Dairesi sanatın, özgürce gelişebileceği ortamın yaratılması, sanatçıların korunması, desteklenmesi, özendirilmesi ve ödüllendirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuş olup herkesin kültür yaşamında yerini alma, sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma, bu alanda araştırma yapma haklarının korunup geliştirilmesi için çalışır.

Daire, özgün kültür değerlerimizin evrensel kültür içinde yerini alması için çalışmalar yapar, kültürümüzün ve kültür varlıklarınızın benimsenip korunması yozlaştırılmadan geliştirilmesi için çalışmalar ve düzenlemeler yapar.

    Kültür ve moral değerlerimizin canlandırılmasını, yaşatılmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan Kültür Dairesi, güzel sanatların çeşitli dallarında kurulan amatör ve yarı-amatör derneklerin çalışmalarına yardımcı olur ve destekler.

     Kültür ve sanatın gelişmesi, yaygınlaşması için güzel sanatların çeşitli dallarında özendirici çalışmalar, seminerler, festivaller ve benzeri etkinlikler düzenler.

Kültür Dairesi yukarıda bazıları belirtilen kuruluş amaçları ve görevlerini yerine getirirken aşağıda listesi verilen formlardan yararlanır.


Dernekler için verilen formlar:


GÜZEL SANATLARLA İLGİLİ DERNEKLERE YARDIM TÜZÜĞÜ MALİ YARDIM BAŞVURU FORMU

GÜZEL SANATLARLA İLGİLİ DERNEKLERE YARDIM TÜZÜĞÜ MALİ YARDIM PROJE KABUL FORMU

Dairemiz tarafından düzenlenen yarışmalar için verilen formlar:

-    Devlet Fotoğraf Yarışması’na Katılım Formu

-    Genç Sanatçılar Resim Yarışması’na Katılım Formu

-    Dairemizin Düzenlediği Yarışmalara ve Sergilere Katılmak Amacıyla Eser Teslim Edenlere Verilen “Eser Alındı Formu”

-    Dairemizin Düzenlediği Yarışmalara ve Sergilere Teslim Ettikleri Eserleri Geri Alanlara Verilen “Eser İade Formu”

Muhasebe de hizmet alımı için kullanılan formlar:

-    Mal ve Hizmet Alım Formu

-    Kitap Alım Formu

Sergi salonlarımızın kullanımı için gerekli olan yazılar:

-    AKM Talep Yazısı

-    İsmet Vehit Güney Talep Yazısı